Montes Comunais
Nome Comunidade
Serra de Calva e Follo Ponte
Souto e Coutada Albergueria (antiguos veciños)
Valdecabrita Baños, Corzos, Valdín
Campo da Gonza Carracedo, Castromao, Corzos e Pradolongo
Frexois ou Terrois Corzos
Penedo e Val de Vieiros Curra
Lamas Espiño
Candaira Edreira
Carballa Blanca e Couto Lamalonga
Valgrande Meda
Serra do Eixe e Monte Mazaira Meixide
Cobo e Lombo Prada
Lamas e Prado Requeixo
Biduedo e Serra do Eixe Riomao
Biduedo e Fias San Fiz
Lamas e Xares San Lorenzo
Carballal de Lobos Seoane
De Valdin Valdín
De Vilanova Vilanova
Acebedo e Morteiras Xares