Medio Ambiente
Servizos > Medio Ambiente

PUNTO LIMPO

  • Días de apertura: Martes, Xoves e Sábado.
  • Horario: de 10:00h á 13:00h.
Deben facilitar os datos persoais e a matrícula do vehículo ao persoal do punto limpo cando vaian depositar os residuos.

Está prohibido depositar residuos fóra destes días e horarios.

Os servizos que se presten no punto limpo son gratuitos.