Servizos Sociais
Servizos > Servizos Sociais

O departamento dos servizos sociais do Concello da Veiga componse de:

Traballadora Social

Funcións:
 • Información, valoración e orientación.
 • Tramitación e / ou derivación a recursos, dentro ou fora do sistema dos servizos sociais. (discapacidade, dependencia, prestacións dependentes da Xunta, subvencións …)
 • Realización de informes sociais.
 • Seguimento de casos
 • Realización de visitas domiciliarias
 • Xestión e organización do Servizo de Axuda no Fogar, tanto de dependencia como de libre concorrencia.
 • Coordinación co programa de Educación Familiar.
 • Coordinación con outros profesionais do Concello e doutros organismos, públicos e / ou privados.
 • Organización de actividades dirixidas a distintos sectores de poboación.

Educadora de Familia

Funcións:
 • Detección, análise e valoración das necesidades socioeducativas coas familias.
 • Deseño, execución e avaliación dos proxectos individualizados de intervención socioeducativa coas familias.
 • Asesoramento socioeducativo.
 • Intervención e apoio na resolución de conflitos familiares.
 • Acompañamento socioeducativo no proceso de participación das familias cos recursos da comunidade
 • Apoio emocional no proceso de intervención educativa coas familias.
 • Coordinación cos servizos e departamentos municipais.

TRABALLADORA SOCIAL: ALICIA VILLANUEVA VILA

alicia.aveiga@eidolocal.es

EDUCADORA DE FAMILIA: Mª ESTHER FERNÁNDEZ PARADELO

concello.aveiga@eidolocal.es

Horario de atención o público:de luns a venres de 9:00 – 15:00