Obras

PARQUE INFANTIL NA ALDEA RURAL DE SEOANE

Data: 26 de Septembro de 2016.
Lugar: Seoane.

Conta cun investimento de 25.000,00€ subvencionado ao 64% por Vicepresidencia e C. Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza, para a realización desta obra demandada polos veciños de Seoane. Dentro das actuacións están, o acondicionamento do terreo e do seu entorno,medidas de seguridad, xestión de
residuos, xardinería,mobiliario, creación dun parque infantil, a instalación de varios paneles informativos no que se mostren tanto a veciños como ós posibles visitantes, os valores naturais do espazo natural de "Pena Trevinca".

Imaxes

Imagenes

Outras Obras