Política de Privacidade

www.aveiga.gal é un dominio de internet de titularidade do Concello de A Veiga, Rúa Nova, 0 – 32360 A Veiga (Ourense), Tlf.: 988350000, e-mail: concello.aveiga@eidolocal.es

De conformidade coa vixente Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, o Concello de A Veiga informa que na web www.aveiga.gal non se solicitan nin se recollen datos de carácter persoal. Porén, ofrecémoslle a posibilidade de poñerse en contacto con nós a través do correo electrónico, sen que en ningún caso se almacenen os seus datos nun ficheiro organizado.

O uso dos servizos ofrecidos na presente web site por menores de idade ten que ser previamente autorizado polos seus pais, titores ou representantes legais, xa que teñen a consideración de responsables dos actos que realicen os menores ó seu cargo.

Queda prohibida a utilización indebida ou non autorizada da información que contén esta web. O incumprimento desta prohibición así coma os prexuízos que se poidan ocasionar pode dar lugar ó exercicio das accións que legalmente corresponda efectuar e, se procede, á responsabilidade que de dito exercicio se deriven.