Setas

Setas

O Concello de A Veiga reúne as condicións especiais para a práctica de turismo micolóxico, especialmente para os amantes da recollida de cogomelos.

Todas aquelas persoas que desexen recoller cogomelos neste Concello deberán contar con unha autorización que poderán solicitar nas Oficinas Municipais.

TIPOS DE AUTORIZACIÓNS

Autorización Requisitos Validez Cota
Turística Estar aloxado nalgún establecemento turístico de A Veiga 1 Día 6€
Fin de semana 10€
Foráneos Deberán solicitar previamente á recolleita a correspondente autorización nas Oficinas Municipais

1 día ata 5kg

mensual

Anual

8€

40€

200€

Veciñal

Persoas empadroadas no Concello.

Persoas poseedores de patrimonio rústico ou urbano no Concello.

Herdeiros de patrimonio rústico ou urbano

4 anos gratuito