Banco de Vivendas

Actualmente o Rexistro de Vivendas atopase valeiro.
Actualmente el Registro de Viviendas se encuentra vacío.