Actividades

CAMPAMENTO ASTRONÓMICO A VEIGA


https://drive.google.com/file/d/1rEN_4nDIrYjN3c-sg1aW1wJGfEbBnNIu/viewData:

Febreiro-marzo 2023 (Fins de semana)

Lugar:

A VEIGA

Inscripción:

https://drive.google.com/file/d/1upYqR91KVPD48UOPQea0MNDV1l_6uu94/view?invite=CPPfgtUE&ts=63d7a7fa

Imaxes:

Descargas: