Novas

URBANIZACIÓN DA ALDEA MODELO MEIXIDE (A VEIGA)

CONCELLO DA VEIGA

DECEMBRO 2023 - Fonte: CONCELLO DA VEIGA
DECEMBRO 2023 - Fuente: CONCELLO DA VEIGA

No núcleo de Meixide, situado en A Veiga, unha zona de montaña, plantéxase o acondicionamento de varios tramos das súas rúas.

As rúas que discorren a través do núcleo rural de Meixide carecen dun bo acceso rodado, debido ao deterioro da capa de rodadura existente. Dita capa consiste en formigón deteriorado coa pérdida de material causado polo tráfico rodado e as escorrentías superficiais.

Ademáis, a actual rede de abastecemento de auga potable require dunha mellora

inmediata para o seu adecuado funcionamento ao igual que a rede de pluviais.

Mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas no núcleo da Aldea Modelo de Meixide.

Reducción do impacto visual e ambiental no núcleo rural da Aldea Modelo de

Meixide.Instalación de sinalización no núcleo rural da Aldea Modelo de Meixide.

Imaxes relacionadas:

Imagenes relacionadas

Outras Novas