Novas

PROXECTO DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL “ RECUPERACIÓN DA TRADICION BARQUEIRA NO ENCORO DE PRADA “

CONCELLO DA VEIGA

Novembro 2023 - Fonte: PROXECTO DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL
Novembro 2023 - Fuente: PROXECTO DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL

Incluído no proxecto piloto Talento Interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, financiado pola Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, o abeiro da orde do 10 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2023, co que se pretenden obter os seguintes resultados :

A) Personales :

Recoñecer a experiencia das persoas maiores en diferentes eidos produtivos e captar as súas necesidades asistenciais, culturais ou vitais.

Oportunidade de compartir , aprender e ensinar no beneficio da comunidade .

Contribuír ao desarrollo das persoas e sentirse utís para a sociedade.

Formar parte de un grupo con inquietudes comúns .

Contribuír á aproveitar o talento e a experiencia das persoas maiores .

Aprendar da sociedade que nos rodea.

Convertirse nun axente de cambio e mellora para o territorio.

Incremento do nivel de creatividade( ao mezclar diferentes percepcións da realidade )

Valorar a experiencia ( actitude positiva, escoita activa , flexibilidade cognitiva e creación de novos hábitos

A) Sociais :


Ofrecer oportunidades vitais axeitadas ás necesidades reais do medio rural e recoñecer as posibilidades que ofrece, amosando á xuventude as oportunidades de futuro que pode aportar tanto a nivel individual como social

Transferencia de coñecemento dos voluntarios seniors aos máis novos, compartindo a súa experiencia .

Fomentar oportunidades de ocio tanto a mayores como xovenes, de xeito saúdable ao marxe das novas tecnoloxías e dos hábitos de consumo habituais.

Mellorar as condicions de ocio na poboación das zonas rurais de interior.

Contribuir á protección da natureza e coidado do medio ambiente .

Ofrecer oportunidades vitais axeitadas ás necesidades reais do medio rural e recoñecer as posibilidades que ofrece, amosando á xuventude as oportunidades de futuro que pode aportar tanto a nivel individual como socialB) Xenéricos :

Promover valores de solidariedade, participación, compromiso social e voluntariado entre a comunidade.

Fomentar a Participación e Pluralidade .

Fomentar a Universalidade e a Igualdade : dirixido a toda a poboación do Municipio sen distinción por calquera circunstancia persoal ou social, xa sexa de sexo, etnia, idade, estado civil, ideoloxía, crenzas, orientación sexual ou outra. .

Incorporar a mozos e mozas así como a persoas maiores aos programas de voluntariado desenvoltos na Comunidade Autónoma.

Crear un modelos innovador cara á construción de experiencias empoderadoras para un envellecemento activo e saudable e unha vida autónoma nas persoas maiores do Concello da Veiga .


C) Especifícos :


Sensibilizar e infundir nas persoas participantes criterios e coñecementos básicos sobre a concienciación medioambiental do Encoro de Prada e outros espazos da Rede Natura do Municipio ( ZEC PENA TREVINCA ) .

Promover unha campaña de sensibilización e información no coidado do territorio, tanto do Encoro de Prada coma nos montes e espazos naturais do Concello da Veiga.

Fomentar unha actitude de prevención de danos no Encoro de Prada e Promover mecanismos que incidan en actitudes de persuasión fronte ao descoido ou a irresponsabilidade dos usuarios do Encoro de Prada.Iniciar un proxecto de Pesca deportiva sobre embarcación no Encoro de Prada atendendo Proxecto de Desenvolvemento da Pesca Fluvial sobre embarcación do Encoro de Prada.

D) Económicos .

Mellorar as condicións de vida e os servizos sociais e asistenciais de proximidade mediante un modelo planificado de recuperación económica onde se poidan desenvolver proxectos vitais con certas garantías de futuro e permanencia.

Recuperación de actividades e oficios relacionados coa produtividade da zona.

Recoñecemento e posta en valor da riqueza medioambiental, patrimonial ou turística da zona coas súas fortalezas e debilidades.

Proxectos orientados á promoción do turismo rural.


Imaxes relacionadas:

Imagenes relacionadas

Outras Novas