Saúdo do Alcalde
Simboloxía do Escudo


O “campo de sinople”, verde, simboliza os abundantes pastos e arboredos da Veiga.

A faixa ondeada de prata é a representación do Río Xares.

As espigas de centeo e as flores da pataca representan un Municipio Agrícola.

O cordeiro representa un Municipio Gandeiro.